Đối tác hỗ trợ

Chúng tôi làm việc và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác, các tổ chức chính phủ và cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương để liên kết khách hàng và người thuê của chúng tôi với sự hỗ trợ cần thiết để giúp họ vượt qua những thách thức mà họ có thể gặp phải trong cuộc sống.

Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đại lý bất động sản, cố vấn tài chính, dịch vụ thanh niên, dịch vụ việc làm, nhà cung cấp sức khỏe tâm thần và một loạt các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng.

Những cộng sự của chúng ta

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc kết nối với bất kỳ dịch vụ nào trong số này, vui lòng liên hệ với Nhóm Dịch vụ Khách hàng của Wentworth theo số: