Bản quyền, tuyên bố từ chối trách nhiệm và quyền riêng tư

Bản quyền

© Nhà ở Cộng đồng Wentworth. Đã đăng ký Bản quyền.

Disclaimer

Wentworth Community Housing cam kết cung cấp và phổ biến thông tin chính xác về các dịch vụ và sản phẩm của mình. Tài liệu trên trang web này được cung cấp dựa trên sự hiểu biết rằng người dùng thực hiện kỹ năng của riêng họ và quan tâm đến việc sử dụng tài liệu. Mặc dù tài liệu trên trang web này được cung cấp một cách thiện chí, bạn không nên chỉ dựa vào nó như một lời khuyên và nên tự thỏa mãn về tính chính xác và mức độ liên quan của tất cả các thông tin. Wentworth Community Housing không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc thiếu sót của bất kỳ tuyên bố, ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin nào. Các liên kết đến các trang web bên ngoài được chèn vào để thuận tiện và không cấu thành sự chứng thực tài liệu tại các trang web đó, hoặc bất kỳ tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào.

Cam kết bảo mật

Nhà ở Cộng đồng Wentworth tôn trọng quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin về khách truy cập vào trang web của chúng tôi chỉ được thu thập khi được gửi một cách có chủ ý và tự nguyện. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba. Khi bạn gửi email đến Wentworth Community Housing (địa chỉ kết thúc bằng @ goworth.org.au), địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp sẽ được lưu giữ cho mục đích xử lý câu hỏi, để tiến hành công việc kinh doanh của tổ chức hoặc cho mục đích lưu trữ. Thông tin này được lưu trữ an toàn và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép.

Cookie là dữ liệu mà một trang web chuyển đến ổ cứng của một cá nhân nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Hầu hết các trang web sử dụng cookie, đây là một tiêu chuẩn công nghiệp; chúng theo dõi các kiểu sử dụng và cho phép bạn sử dụng các tính năng như giao dịch và dịch vụ trực tuyến. Trang web Nhà ở Cộng đồng Wentworth chỉ sử dụng cookie cho các giao dịch và dịch vụ trực tuyến, và không lưu trữ thông tin cá nhân về khách truy cập của chúng tôi. Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt đều có tùy chọn cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính năng Cookie. Vui lòng xem menu trợ giúp trong trình duyệt của bạn. Hãy lưu ý rằng nếu bạn tắt tính năng Cookie, bạn có thể không sử dụng được nhiều giao dịch và dịch vụ trực tuyến.