Mga Lathalain

Bilang isang nangungunang Provider ng Pabahay sa Komunidad sa Western Sydney at Lithgow, nakikilahok si Wentworth sa mga proyekto at mga inisyatibo sa pananaliksik na naglalayong maunawaan ang kakulangan sa pabahay, mga pangangailangan sa pabahay at kawalan ng tirahan.

Gumawa kami at nag-ambag sa iba't ibang mga ulat at publikasyon kabilang ang:

Bahay Sa
Kanlurang Sydney

Isang ulat sa kakulangan sa pabahay at kawalan ng tirahan sa buong rehiyon.

Pamumuno sa Bahay
Stage 1 Ulat

Isang buod ng yugto 1 ng proyekto ng Heading Home

Pamumuno sa Bahay
Buod ng Yugto 1

Ang paghahanap ng mga makabagong solusyon sa pabahay upang wakasan ang kawalan ng tirahan

Pangunahing ulat sa pagsusuri sa Pangangasiwa ng Home Project

Mga kinalabasan at pag-aaral mula sa proyekto na walang tirahan