Media Center

Panatilihing napapanahon sa lahat ng mga inilabas na media ng Wentworth dito.

Kung ikaw ay isang mamamahayag na may pagtatanong tungkol sa gawain ni Wentworth o nais na makipag-usap sa isa sa aming tagapagsalita, mangyaring mag-email o tumawag Eva Gerencer: