Kung nasa panganib ka ng kawalan ng tirahan

Ang pagsuporta sa mga tao na manatili sa kanilang mga tahanan ay isang pangunahing prayoridad para kay Wentworth. Kung ikaw ay walang asawa o walang asawa, nakatira sa mga lugar ng Penrith, Hawkesbury o Blue Mountains, at nahaharap sa kawalan ng tirahan, makakatulong kami sa iyo sa:

  • Nagtatrabaho sa iyo upang maunawaan ang iyong sitwasyon at kung ano ang naglalagay sa peligro ng kawalan ng tirahan
  • Ang pagbuo ng isang plano ng suporta upang matulungan kang harapin ang mga hamon na inilalagay sa peligro ng kawalan ng tirahan. Maaaring ito ang iyong mga kalagayan sa pamilya, pagkawala ng kita, mga hamon sa kalusugan o pribadong mga problema sa pag-upa
  • Sinusuportahan ka upang pamahalaan ang mga isyung ito sa paglipas ng oras at manatili sa iyong bahay; o upang makahanap ng bagong bahay na abot-kayang at tama para sa iyo 
  • Sinusuportahan ka upang mapanatili ang iyong tahanan at pangalagaan ang iyong kalusugan, pamahalaan ang iyong pananalapi at muling itayo ang iyong mga koneksyon sa pamilya at komunidad. .

Upang malaman ang higit pa o mag-aplay para sa tulong mangyaring makipag-ugnay sa Koponan ng Customer Service ng Wentworth: