รายงานประจำปี

รายงานประจำปีของเราแสดงผลงานความสำเร็จและกิจกรรมของปีการเงิน นอกจากนี้เรายังแบ่งปันเรื่องราวที่อบอุ่นจากลูกค้าและผู้เช่าของเรา Wentworth ได้รับการยอมรับในรางวัล Australasian Reporting Awards จากปี 2017

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009