การพัฒนาในปัจจุบัน

Wentworth มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของชุมชนที่เราทำงานอยู่

ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงใน Rouse Hill

ในช่วงต้นปี 2020 วิสัยทัศน์และการออกแบบของเราสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดบนที่ดินของ Wentworth ใน Rouse Hill ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากการทบทวนการออกแบบ

Read More »